WERKWIJZE

Persoonlijke aandacht

In mijn werkwijze staat maximale persoonlijke aandacht centraal. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek zal duidelijk maken of er een klik is. Zo’n klik en wederzijds vertrouwen zijn immers de basis voor een prettige en vruchtbare werkrelatie.

 

Transparant en open

Ik hecht aan een transparante en open werkrelatie zonder verborgen agenda’s. Dat betekent in de praktijk dat ik heldere afspraken maak over tarieven, commissies en declaraties. 

 

Durf en daadkracht

Ik zal ook regelmatig voorstellen of suggesties doen die u zullen verrassen. Het prikkelen van klanten met stevige uitspraken, gewaagde ideeën en vernieuwende voorstellen is iets dat ik graag doe.

 

De menselijke maat

Elke vorm van communicatie tussen mensen is persoonlijk. Iedere uitgesproken zin, elke advertentie, een houding of gebaar, het is een boodschap van de ene mens aan de andere. Het respecteren van de ander, het zich willen verplaatsen in de positie van de ontvanger van die boodschap is het begin van alle mooie communicatie. Daarin erkennen we de menselijke maat.

 

Steeds blijven monitoren 

De markt voor ieder product of dienst verandert vaak continu. Dit vereist permanente innovaties en prestaties. Wie verzuimt de vinger aan de pols van de consument te houden raakt achter bij de concurrentie. Dat geldt niet alleen voor het product of de dienst zelf, ook de communicatie en acties moeten de ontwikkelingen blijven volgen. De balans tussen taal en beeldtaal is cruciaal. De dragers van de boodschap zijn soms zelfs belangrijker dan de boodschap zelf.

 

Integrale aanpak

In het samenspel van organisatie, medewerkers, klanten, prospects, relaties, capaciteit, budget en tijd zullen de vooraf gestelde doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Dat vergt een integrale aanpak met interne en externe communicatie, met online en offline instrumenten en met mondelinge en schriftelijke uitingen.