Blog van Miriam

 

13 mei 2015

WAT EEN CADEAU

Als je, net als ik, met grote regelmaat verschillende soorten bedrijven ‘van binnen’ mag bekijken, krijg je eigenlijk telkens een groot cadeau. Mensen laten je toe in hun wereld en vinden het goed dat je met hen meekijkt naar hun werkprocessen, naar de ‘producten’ die ze maken en naar de manier waarop ze met elkaar en met anderen (klanten, leveranciers etc.) omgaan en communiceren. 

Ieder mens brengt nieuwe inzichten                                                 Een belangrijk deel van het cadeau zit hem voor mij in het steeds weer mogen kennismaken en mogen werken met nieuwe mensen. Techneuten, commerciële mannen en vrouwen, financials, lassers, monteurs, logistiek medewerkers; ze zijn me allemaal even lief. Van elk van hen mag ik leren waar ze warm voor draaien, wat voor hen de fijne kneepjes van het vak zijn en welke verbeteringen zij zouden willen zien. Al die tips, meningen, passies, kwaliteiten en principes helpen mij in mijn werk om de organisatie en de mensen die er werken te ondersteunen en te coachen in het optimaliseren van wat goed gaat en in het doorvoeren van verbeteringen.

Groot respect voor kennis en kunde                                                   Ik heb groot respect voor wie mensen zijn en wat ze weten en kunnen. Neem nou de mensen die de kachels maken bij Harrie Leenders Haardkachels uit Oirschot. Dat zijn zo’n beetje de beste houtkachels die je kunt kopen en die worden gemaakt door een klein, hecht team van ambachtsmannen en -vrouwen die er dag in dag uit aan werken om de best mogelijke kachels te maken, die een leven lang meegaan en waar hun nieuwe eigenaren heel blij van worden. De glimmende ogen van Bart en Walter als ze een nieuw model testen op de hoeveelheid vuur die ze in een houtkachel creëren, zijn onbetaalbaar. 

Tijdelijk ondersteunen en coachen                                                     De komende maanden mag ik dit prachtige team begeleiden en coachen in het stroomlijnen van de organisatie.  Mag ik mijn bijdrage leveren om het bedrijf te laten groeien en bloeien zodat nog meer mensen in Europa (en daarbuiten) van een échte Harrie Leenders kachel mogen genieten.

 

 

25 maart 2015


UITEINDELIJK IS ALLES MENSENWERK

Ik had vorige week een interessant gesprek met een potentiële klant (een ondernemer met een prachtig bedrijf met ongeveer 20 medewerkers) over de noodzaak van expertise en ervaring op een specifiek onderdeel van een mogelijke opdracht. De behoefte van de klant is om een goed beeld te krijgen van de bedrijfsmatige verbeteringen die nodig zijn om het rendement van de onderneming te optimaliseren. Daarnaast heeft de klant ook behoefte aan hulp bij de implementatie en het structureel borgen van die verbeteringen.

Bedrijfsmatige verbeteringen
Wat wil die potentiële klant dan écht? Bij goed doorvragen wil hij vooral dat de diverse bedrijfsmatige processen in zijn organisatie goed bekeken worden om erachter te komen waar die processen beter kunnen. Dat geldt zowel voor inkoop, administratie als productie. Daarnaast blijkt al gauw dat het krijgen van een zakelijk ingestelde sparringpartner ook een belangrijk aspect van de behoefte is. Al met al vraagt deze ondernemer om iemand die met hem meekijkt, meedenkt, lastige vragen stelt, analyseert, onderzoekt en die met verbetervoorstellen komt. En dat alles onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de cultuur van de organisatie - die zeer creatief en mensgericht is - in tact te laten of misschien zelfs nog te versterken.

Het blijft in alle gevallen mensenwerk!

In mijn inmiddels 30-jarige ervaring wordt steeds duidelijk dat heel specialistische kennis bij dit soort opdrachten niet zo relevant is. Natuurlijk kan het zijn dat we voor een goede analyse van het assemblageproces een specialist nodig hebben om de puntjes voor dat onderdeel op de i te zetten. Grosso modo is kennis van en ervaring met het samenwerken met mensen vele malen belangrijker: hoe ze in elkaar zitten, hoe ze met elkaar kunnen en willen samenwerken, hoeveel ruimte ze krijgen om zich te ontplooien, wat ze nodig hebben om hun werk nog leuker te maken etc.  

Dit soort mooie klussen gaan nooit vervelen!

Het werken met mensen verveelt mij nooit. Het blijft geweldig om te ervaren hoe enthousiast mensen zijn over hun bedrijf, hun product en hun vakmanschap. En ik geniet er nog altijd van om hen te helpen bij het zoeken naar manieren om hun werk nog leuker te maken en bij het oplossen van knelpunten die ze nu tegenkomen. Dat mogen doen in een kleine organisatie die qua cultuur helemaal aansluit bij mijn eigen manier van werken, dan zou helemaal geweldig zijn!

 

5 maart 2015

GEMEENTEN MOETEN IN ACTIE KOMEN!
 
Iedere gemeente is sinds 1 januari verantwoordelijk voor een aantal belangrijke nieuwe taken op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. De afgelopen jaren zijn de gemeenten erg druk geweest met de ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen voor de uitvoering van al deze taken. Er zijn generalistenteams opgericht, beleidsstukken geschreven en protocollen bedacht. 
 
Goed functionerend eigen netwerk
Wat mij verbaast, is dat er zo weinig aandacht is voor de grootste uitdaging van het hele proces: hoe zorgen we er voor dat de inwoners een goed functionerend eigen netwerk hebben? Iedere euro die hierin wordt geïnvesteerd levert aan de andere (professionele) kant van spectrum een forse bezuiniging op. Alles wat we als gemeenschap samen kunnen organiseren en oplossen is vaak het allerfijnste voor degene die het betreft én het kost veel minder.
 
Er gebeurt al zo veel moois
In veel gemeenschappen zijn al allerlei mensen en organisaties vrijwillig actief voor hun medemens. Ze doen boodschappen, schenken koffie, maken een praatje, rijden naar het ziekenhuis en ga zo maar door. Veel van de verenigingen kampen met vergelijkbare problemen: hoe bereiken we de mensen die ons het hardste nodig hebben en waar vinden we nieuwe (jongere) vrijwilligers.
Het zou fantastisch zijn als er meer contact kwam tussen al die mensen; dat ze van elkaar beter weten wat ze doen, hoe ze elkaar kunnen helpen of versterken en op welke gebieden samenwerking handig of nodig is. Op die manier creëren we echt een netwerk.
 
Gefaciliteerd door de gemeente
Het is in het belang van de gemeente dat de zogenaamde basisstructuur goed werkt; dat mensen zo veel als mogelijk over een eigen netwerk beschikken voor een praatje, voor wat hulp en ondersteuning. Om die reden mogen we van de gemeente verwachten dat ze in actie komt en initiatieven ondersteunt en aanmoedigt die het versterken van het netwerk in de gemeenschap tot doel hebben. Ga in gesprek, kom in actie en enthousiasmeer je burgers!